1. Trang chủ
  2. Bổ sung màn hình đánh giá chất lượng dịch vụ

Bổ sung màn hình đánh giá chất lượng dịch vụ

1. Nội dung

Chương trình bổ sung màn hình đánh giá chất lượng dịch vụ, cho phép NSD đánh giá mức độ hài lòng khi sử dụng sản phẩm.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản beta 6 mtax (phát hành ngày 04/02/2021): Chương trình bổ sung màn hình đánh giá chất lượng dịch vụ.

  • NSD chọn điểm đánh giá và nhấn Gửi phản hồi.

Lưu ý:

      • Màn hình đánh giá chất lượng sản phẩm chỉ hiển thị trong 1 khoảng thời gian khảo sát nhất định do chương trình thiết lập, hết đợt khảo sát hoặc người dùng đã đánh giá sẽ không hiển thị nữa.
      • Chỉ hiển thị với người dùng đã dùng sản phẩm trên 60 ngày.
Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận