1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

Thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế khi có sự thay đổi, bổ sung về thông tin giao dịch điện tử

2. Hướng dẫn

1.Đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số

2. Đăng ký thay đổi thông tin liên hệ

3. Đăng ký bổ sung ngân hàng

4. Đăng ký ngừng ngân hàng

 

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan