1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Nộp tờ khai thuế vãng lai

Nộp tờ khai thuế vãng lai

1. Nội dung

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế vãng lai.

Các trường hợp phải nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh:

  • Nếu có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà có giá trị gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai thuế GTGT vãng lại tại địa phương đó.
  • Nếu có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương đó (không phân biệt lớn hơn hay nhỏ hơn 1 tỷ) -> Thì phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó.

(Xem chi tiết tại khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ tài chính)

2. Các bước thực hiện

 

Cập nhật 04/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan