1. Trang chủ
  2. Ngừng đăng ký cơ quan thuế vãng lai

Ngừng đăng ký cơ quan thuế vãng lai

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký ngừng nộp tờ khai thuế tại địa bàn vãng lai.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Đăng ký địa bàn vãng lai, nhấn mũi tên tại mục Đăng ký tờ khai, chọn Ngừng nộp tờ khai.

2. Tích chọn cơ quan thuế vãng lai muốn ngừng nộp tờ khai.

3. Nhấn Ký và gửi.

4. Theo dõi kết quả đăng ký.

 

Cập nhật 22/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận