1. Trang chủ
  2. 5. Đăng ký ngừng tờ khai

5. Đăng ký ngừng tờ khai

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký ngừng các tờ khai không còn phát sinh ở đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Khai thuế, chọn tab Tờ khai đăng ký nộp, nhấn Ngừng nộp tờ khai.

2. Chọn tờ khai và loại kỳ kê khai muốn ngừng nộp.

3. Nhấn Ký và gửi.

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số lên tờ khai cần: Cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

4. Theo dõi kết quả nộp tờ khai.

Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế.

 

 

Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?