1. Trang chủ
 2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

1. Nội dung.

Hướng dẫn đăng ký danh sách các tờ khai nộp cho cho cơ quan thuế qua cổng T-VAN MISA 

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Khai thuế, chọn tab Đăng ký tờ khai, nhấn Đăng ký nộp tờ khai.

Nếu NSD đăng ký tờ khai nộp qua mạng lần đầu tiên (trên danh sách tờ khai chưa có tờ khai nào), chương trình hiển thị như sau:

 • Tích chọn các tờ khai cần đăng ký nộp, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Xem các loại thuế mà doanh nghiệp phải kê khai và nộp tại đây.

 • Trả lời các câu hỏi theo gợi ý của chương trình.
  • Chọn phương pháp kê khai thuế GTGT của đơn vị. Xem hướng dẫn xác định phương pháp khai thuế GTGT tại đây.
  • Chọn kỳ kê khai thuế tại đơn vị. Xem hướng dẫn xác định nộp tờ khai theo tháng hay quý tại đây.
  • Nếu đơn vị không phát sinh thuế vãng lai tích chọn Không. Xem chi tiết về thuế vãng lai và đối tượng áp dụng tại đây.
 • Nhấn Tiếp theo.

 • Chương trình hiển thị danh sách tờ khai cần đăng ký nộp qua mạng dựa trên thông tin vừa cung cấp, nhấn Ký và gửi.

Nếu đơn vị đã đăng ký tờ khai (trên danh sách tờ khai đã có tờ khai đăng ký), chương trình sẽ không hiển thị gợi ý như trên, kế toán tự chọn tờ khai cần đăng ký.

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số cần:

   • Cài đặt công cụ MISA KYSO (nếu chưa cài)
   • Cắm USB token vào máy tính (chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

4. Theo dõi kết quả đăng ký tờ khai

Lưu ý:

   • Với đơn vị đã đăng ký tờ khai thuế  và sử dụng dịch vụ khai thuế của MISA  trên MISA mTax trước đó, sau đó đã ngừng sử dụng, nếu muốn tiếp tục nộp tờ khai thuế trên MISA mTax thì cần đăng ký lại tờ khai. Xem hướng dẫn tại đây.
   • Xem hướng dẫn đăng ký ngừng các tờ khai không còn phát sinh ở đơn vị tại đây.

 

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan