1. Trang chủ
  2. Thuế vãng lai là gì? Đối tượng áp dụng?

Thuế vãng lai là gì? Đối tượng áp dụng?

1. Thuế vãng lai là gì?

Thuế vãng lai (hay thuế vãng lai ngoại tỉnh) là loại thuế phải nộp khi người nộp thuế phát sinh hoạt động kinh doanh, lắp đặt trong ngành xây dựng mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh không thuộc tỉnh đặt trụ sở chính.

Tuy nhiên không phải bất kỳ trường hợp nào ở trên đều phải nộp thuế vãng lai. Dưới đây là các trường hợp kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

2. Đối tượng kê khai và nộp thuế vãng lai

Dựa vào Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, cụ thể:

Người nộp thuế phát sinh hoạt động kinh doanh, lắp đặt, bán hàng xây dựng vãng lai ngoại tỉnh với giá trị đã bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên và chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này nếu không thành lập đơn vị thực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đặt trụ sở chính thì sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt bán hàng xây dựng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ theo tình hình thực tế trên địa bàn quản lý và giao cho Cục trưởng Cục thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận