1. Trang chủ
  2. Tôi muốn đăng ký tờ khai đã sử dụng trước đó?

Tôi muốn đăng ký tờ khai đã sử dụng trước đó?

1.Vào mục Khai thuế, chọn tab Đăng ký tờ khai, nhấn Đăng ký nộp tờ khai, nhấn Lịch sử đăng ký.

2. Tích chọn tờ khai cần đăng ký trên danh sách, nhấn Chọn.

3. Nhấn Ký và gửi.

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số cần:

    • Cài đặt công cụ MISA KYSO (nếu chưa cài)
    • Cắm USB token vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

4. Theo dõi kết quả đăng ký tờ khai.

  • Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế hoặc mục Thông báo.
Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận