1. Trang chủ
 2. Đăng ký cơ quan thuế vãng lai

Đăng ký cơ quan thuế vãng lai

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký cơ quan thuế vãng lai.

Các trường hợp phải nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh:

 • Nếu có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà có giá trị gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai thuế GTGT vãng lại tại địa phương đó.
 • Nếu có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương đó (không phân biệt lớn hơn hay nhỏ hơn 1 tỷ) -> Thì phải kê khai thuế GTGT vãng lai tại địa phương đó.

(Xem chi tiết tại khoản 1 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ tài chính)

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số cần:

   • Cài đặt công cụ MISA KYSO (nếu chưa cài)
   • Cắm USB token vào máy tính (chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
 • Theo dõi kết quả đăng ký cơ quan thuế vãng lai qua email hoặc thông báo trên phần mềm tương tự như theo dõi kết quả đăng ký các dịch vụ khác. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
 • Trường hợp không còn nhu cầu nộp tờ khai vãng lai thì có thể ngừng đăng ký cơ quan thuế vãng lai.
Cập nhật 04/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận