1. Trang chủ
 2. Đăng ký bổ sung ngân hàng

Đăng ký bổ sung ngân hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký bổ sung ngân hàng với cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Dịch vụ T-Van MISA, Tab Tài khoản nộp thuế, nhấn Bổ sung ngân hàng.

2. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Kiểm tra lại thông tin ngân hàng trên tờ khai, nhấn Ký và gửi.

5. Theo dõi  kết quả đăng ký bổ sung thông tin Ngân hàng.

 • Theo dõi qua email: Sau 15 phút kể từ khi nộp tờ khai đăng ký bổ sung thông tin, NNT sẽ nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận việc bổ thông tin Ngân hàng.

 • Theo dõi trên phần mềm:
  • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Sau khi được TCT chấp nhận việc bổ thông tin Ngân hàng, NNT phải đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng (tài khoản mới). Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng muốn đăng ký dịch vụ nộp thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Lưu ý:

  • Trong quá trình đăng ký bổ sung ngân hàng, NNT vẫn có thể nộp thuế qua ngân hàng đã đăng ký trước đó.
  • Khi có thông báo chấp nhận đăng ký bổ sung ngân hàng của ngân hàng đăng ký mới, NTT mới có thể Nộp thuế qua ngân hàng mới.

 

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?