1. Trang chủ
  2. Đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số

Đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số với cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Cần cắm USB token chứa chứng thư số mới của đơn vị vào máy tính.

1. Vào mục Dịch vụ T- VAN MISA, trên phần thông tin Nộp thuế nhấn Đăng ký thay đổi.

2. Chọn Thay đổi thông tin chứng thư số.

3. Nhấn Chọn chứng thư số.

4. Chọn chứng thư số thay đổi, nhấn Tiếp tục.

5. Nhấn Ký và gửi.

6. Kiểm tra kết quả đăng ký thay đổi thông tin Chứng thư số.

  • Theo dõi qua email: Sau 15 phút kể từ khi nộp tờ khai đăng ký Thay đổi thông tin, NNT sẽ nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận việc thay đổi thông tin Chứng thư số.
  • Theo dõi trên phần mềm:
    • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số, NNT vẫn thực hiện Khai, Nộp thuế bình thường bằng chứng thư số đã đăng ký trước đó.

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?