1. Trang chủ
  2. Đăng ký thông tin liên hệ

Đăng ký thông tin liên hệ

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký thay đổi thông tin liên hệ với cơ quan thuế

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Dịch vụ T- VAN MISA, nhấn Đăng ký thay đổi.

2. Chọn Thay đổi thông tin liên hệ, nhấn Tiếp tục.

3. Nhập thông tin thay đổi.

4. Nhấn Tiếp tục.

5. Kiểm tra lại thông tin liên hệ trên tờ khai, nhấn Ký và gửi.

6. Theo dõi quả đăng ký thay đổi thông tin liên hệ.

  • Theo dõi qua email: Sau 15 phút kể từ khi nộp tờ khai đăng ký Thay đổi thông tin, NNT sẽ nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận việc thay đổi thông tin liên hệ.
  • Theo dõi trên phần mềm:
    • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.

7. Sau khi nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận NNT cần:

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?