1. Trang chủ
  2. Cập nhật thông tin người nộp thuế

Cập nhật thông tin người nộp thuế

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật lại thông tin NTT khi có thay đổi, các thông tin cập nhật ở đây sẽ tự động lấy lên các tờ khai lập trực tiếp trên MISA mTax.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Thông tin người nộp thuế.

2. Nhấn Sửa.

3. Khai báo lại thông tin, nhấn Lưu.

 

 

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?