1. Trang chủ
 2. Cập nhật mã địa bàn hành chính, cơ quan quản lý thu

Cập nhật mã địa bàn hành chính, cơ quan quản lý thu

1. Nội dung

Cập nhật mã địa bàn hành chính, cơ quan quản lý thu mã KBNN (sắp xếp lại DBHC quận Thủ Đức – HCM) đáp ứng giai đoạn 1 triển khai Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Kho bạc Nhà nước Thủ Đức.

2. Chi tiết thay đổi

1. Trên giấy nộp tiền/giấy nộp tiền nộp thay, cập nhật thông tin Cơ quan quản lý thu, Kho bạc nhà nước và Ngân hàng ủy nhiệm thu như sau:

 • Bổ sung cơ quan quản lý thu:
  • 1056286 – Chi cục Thuế Quận.
  • 1056439 – Chi cục Thuế Quận.
  • 1054219- Chi cục Thuế Quận Thủ Đức.
 • Bổ sung mã kho bạc nhà nước cho các chi cục trên
  • 0136 – KBNN Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Với các cơ quan quản lý thu trên thì tự động ngầm định KBNN tương ứng là KBNN Thủ Đức.
 • Bỏ các mã kho bạc nhà nước đã giải thể:
  • 0129 – KBNN Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 0131 – KBNN Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 0123 – KBNN Quận Thù Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cập nhật danh sách ngân hàng ủy nhiệm thu của Kho bạc nhà nước.

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận