1. Trang chủ
  2. Chọn mã số thuế làm việc

Chọn mã số thuế làm việc

1. Nội dung

Hướng dẫn chọn mã số thuế làm việc trong trường hợp email/số điện thoại đăng nhập được phân quyền hoặc đăng ký sử dụng trên nhiều mã số thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi đăng nhập phần mềm, nhấn biểu tượng người dùng phía trên bên phải màn hình.

2. Chọn mã số thuế cần làm việc trên danh sách.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận