1. Trang chủ
  2. Đăng ký dịch vụ Nộp thuế với ngân hàng

Đăng ký dịch vụ Nộp thuế với ngân hàng

Người nộp Thuế (NNT) tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn:
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):Bản đăng ký.
  • Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank): Bản đăng ký.
  • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank): Bản đăng ký.
  • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank): Bản đăng ký.
  • Ngân hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương (OCEANBANK): Bản đăng ký.
  • Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank): Bản đăng ký.
Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?