1. Trang chủ
  2. Đăng ký ngừng dịch vụ Nộp thuế

Đăng ký ngừng dịch vụ Nộp thuế

1.Vào mục Dịch Vụ T-Van MISA, nhấn Ngừng dịch vụ, chọn Nộp thuế điện tử.

2. Nhập thời điểm ngừng và lý do ngừng sử dụng, nhấn Tiếp tục.

3. Nhấn Ký và gửi.

4. Theo dõi kết quả đăng ký ngừng dịch vụ Nộp thuế qua T-Van MISA.

  • Theo dõi qua email: Sau 15 phút kể từ khi nộp tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NNT sẽ nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận việc ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế qua T-Van MISA.
  • Theo dõi trên phần mềm:
    • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?