1. Trang chủ
  2. Mua thêm số năm sử dụng thuê bao?

Mua thêm số năm sử dụng thuê bao?

1. Nội dung

Hướng dẫn mua thêm dịch vụ khi thuê bao hết hạn sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Hệ thống\ Tài nguyên, nhấn Mua thêm.

1. Nhấn Mua thêm.

2. Khai báo thông tin đơn hàng, nhấn Tiếp tục.

3. Chương trình tự động lấy lên Thông tin thuê bao MISA mTax theo thông tin từ lần đầu đặt mua MISA MTAX. Khai báo các thông tin còn thiếu hoặc sửa lại thông tin (nếu cần)

  • Tích chọn Tôi xác nhận và chịu trách nhiệm với thông tin xuất hóa đơn trên là đúng.
  •  Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Thanh toán.

4. Thanh toán. Xem hướng dẫn tại đây.

5. Sau khi mua hàng thành công, chương trình sẽ thông báo Thông tin đăng nhập và xác nhận đơn hàng qua email khai báo ở bước 2.

Lưu ý: Có thể xem thông tin đơn hàng tại mục Hệ Thống\ Tài nguyên.

 

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận