1. Trang chủ
  2. Gửi email nhắc nhở gia hạn MISA mtax

Gửi email nhắc nhở gia hạn MISA mtax

1. Nội dung

Chương trình bổ sung email nhắn nhở NSD gia hạn MISA mtax.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản beta 6 mtax (phát hành ngày 04/02/2021): chương trình bổ sung thêm cảnh báo, gửi email nhắc nhở NSD gia hạn MISA mtax khi phần mềm đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng.

  • MST sắp hết hạn sử dụng (còn 1 – 30 ngày):
    • Gửi mail nhắc sắp hết hạn sử dụng với tần suất 5 ngày/lần.

  • Và hiển thị thông báo trên chương trình.

  • MST đã hết hạn sử dụng:
    • Gửi mail hết hạn sử dụng vào ngày hết hạn.

  • Và hiển thị thông báo trên chương trình.

Lưu ý: Email được gửi cho toàn bộ người dùng trên danh sách.

 

 

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận