1. Trang chủ
  2. Quản lý thời hạn sử dụng dịch vụ

Quản lý thời hạn sử dụng dịch vụ

1. Nội dung

Cho phép kiểm tra thời hạn còn được sử dụng dịch vụ và lịch sử các lần cấp phát tài nguyên của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Hệ Thống\ Tài nguyên.

2. Kiểm tra các thông tin liên quan đến tài nguyên của đơn vị như: Thời hạn sử dụng, Ngày bắt đầu thuế bao, Ngày hết hạn sử dụng, Lịch sử giao dịch

 

 

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận