1. Trang chủ
  2. Quên mật khẩu đăng nhập?

Quên mật khẩu đăng nhập?

Có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập khi bị quên như sau:

1. Trên màn hình đăng nhập, Điền Số điện thoại/Email đăng nhập.

2. Nhấn Quên mật khẩu

3. Chương trình mặc định gửi mã xác thực qua email khai báo khi đặt mua phần mềm, nhấn Gửi mã xác thực để nhận mã.

Lưu ý: Nếu muốn chương trình gửi mã xác thực qua số điện thoại (khai báo khi đặt mua phần mềm) thì nhấn Nhận mã xác thực qua SĐT.

4. Nhập mã xác thực được gửi về SĐT/Email đã chọn.

5. Đặt lại mật khẩu mới.

 

 

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận