1. Trang chủ
 2. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA mTax

Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA mTax

1. Nội dung

Giúp khách hàng xác nhận với MISA về nội dung của chứng từ thanh toán đơn hàng trong trường hợp MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Các bước thực hiện 

1. Truy cập và đăng nhập vào website mtax.misa.vn
2. Tại mục Hệ thống\Tài nguyên, chương trình hiển thị thông tin các đơn hàng mà MISA chưa nhận được thanh toán của khách hàng.

3. Tại dòng đơn hàng chưa thanh toán trên danh sách, nhấn Xem để kiểm tra lại thông tin đơn hàng.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được chức năng Xác nhận thanh toán với những đơn hàng MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

 • Trường hợp khách hàng đã chuyển khoản thanh toán:
  • Nhấn Xác nhận thanh toán.
  • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã ghi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng.
  • Nhấn Chọn để đính kèm hình ảnh của Ủy nhiệm chi.
  • Nhấn Xác nhận thanh toán. Thông tin chuyển khoản của khách hàng sẽ được chuyển cho MISA để kiểm tra đối chiếu.

 •  Trường hợp khách hàng chưa chuyển khoản thanh toán: Có thể nhấn vào Hướng dẫn thanh toán để sao chép thông tin phục vụ cho việc chuyển khoản thanh toán.

Lưu ý: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng, nếu đã chuyển khoản thanh toán mà MISA chưa xác định được giao dịch chuyển tiền của khách hàng thì: khách hàng vẫn có thể dùng đầy đủ các chức năng của phần mềm MISA mTax đã được MISA cấp tạm, sau 2 ngày làm việc khách hàng có thể thực hiện xác nhận thanh toán như các trường hợp trên.

 

Cập nhật 23/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận