1. Trang chủ
  2. Xem lại lịch sử truy cập, hoạt động của người dùng?

Xem lại lịch sử truy cập, hoạt động của người dùng?

1. Nội dung

Cho phép xem được: Ai? Đã thực hiện những hành động gì? Vào thời gian nào? trên phần mềm mtax.vn

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Nhật ký truy cập.

2. Chương trình hiển thị lịch sử hoạt động.

Lưu ý: Có thể thiết lập điều kiện kiểm tra nhật ký truy cập:

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận