1. Trang chủ
  2. Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng

1. Nội dung 

Hướng dẫn người Quản trị phân quyền cho các nhân viên khác vào sử dụng phần mềm.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Người dùng Quản trị phân quyền cho người dùng mới

1. Vào mục Quản lý người dùng, nhấn Thêm người dùng.

2. Khai báo thông tin người dùng, nhấn Lưu.

Lưu ý:

    • Chỉ người dùng có vai trò Quản trị mới có thể thực hiện phân quyền
    • Tài khoản người dùng khai báo khi đặt mua phần mềm mặc định có vai trò Quản trị
    • Có thể sửa vai trò người dùng khi có thay đổi.

    • Có thể xóa người dùng trên danh sách khi người dùng không còn vai trò sử dụng.

Bước 2: Người dùng mới đăng nhập vào phần mềm

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?