1. Trang chủ
  2. Đăng nhập MISA mTax

Đăng nhập MISA mTax

Trường hợp 1: Đăng nhập sau khi mua mới phần mềm hoặc đăng nhập lần đầu tiên sau khi được người Quản trị phân quyền

1. Truy cập website: https://mtaxapp.misa.vn/

2. Nhập Số điện thoại/Email đăng nhập vào phần mềm.

  • Nếu đăng nhập sau khi mua mới phần mềm: Dùng Số điện thoại/Email trên Email thông báo tài khoản đăng nhập nhận được sau khi thanh toán đơn hàng.

  • Nếu đăng nhập sau khi được phân quyền: Dùng Số điện thoại/Email trên Email  phân quyền sử dụng tài khoản mtax nhận được sau khi người Quản trị phân quyền.

3. Nhấn Tiếp theo.

Nếu chương trình hiển thị giao diện như sau:

  • Thực hiện Xác thực tài khoản và sử dụng tài khoản đã xác thực để đăng nhập vào những lần sau. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu chương trình hiển thị giao diện như sau:

  • Nhập mật khẩu tài khoản MISA ID của email/số điện thoại đăng nhập, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Có thể lấy lại mật khẩu nếu không nhớ bằng cách nhấn Quên mật khẩu

Trường hợp 2: Đăng nhập phần mềm những lần sau

1. Truy cập website: https://mtaxapp.misa.vn/

2. Nhập Số điện thoại/Email đăng nhập vào phần mềm.

3. Nhập mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm, nếu vẫn còn 1 trong 2 thông tin SĐT/Email chưa được xác thực thì chương trình sẽ yêu cầu xác thực SĐT/email. Khi đó, có thể sử dụng đồng thời SĐT/Email để đăng nhập.

 

 

 

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?