1. Trang chủ
 2. Xác thực thông tin tài khoản trong lần đăng nhập đầu tiên

Xác thực thông tin tài khoản trong lần đăng nhập đầu tiên

Các trường hợp cần xác thực thông tin tài khoản:

Trường hợp 1: Đăng nhập lần đầu sau khi Đặt mua phần mềm hoặc đăng nhập lần đầu sau khi được Người Quản trị phân quyền vào sử dụng phần mềm.

Chương trình hiển thị giao diện như sau:

1. Nhập Mã xác thực (được gửi đến SĐT của người dùng)

Lưu ý

  • Nhấn Gửi lại để lấy lại mã xác thực.
  • Nhấn Quay lại nếu muốn nhập lại email/SĐT đăng nhập.

2. Thiết lập Mật khẩu (làm mật khẩu đăng nhập phần mềm MISA mTax và tất cả các ứng dụng khác của MISA)

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm số, chữ cái và ký tự đặc biệt.

3. Chương trình hiển thị thông báo xác thực thành công.

Lưu ý: Từ lần đăng nhập tiếp theo, sử dụng tài khoản là:

  • Số điện thoại (đã xác thực ở trên)

  • Mật khẩu: là mật khẩu được nhập ở trên.

Trường hợp 2: Đăng nhập lần đầu tiên bằng emai/ SĐT chưa được xác thực (thông tin còn lại đã xác thực). Chương trình sẽ yêu cầu xác thực tài khoản.

VD: Trường hợp đăng nhập bằng email lần đầu tiên (email chưa xác thực, SĐT đã xác thực).

Chương trình hiển thị giao diện như sau:

 • Nhập mã xác thực được gửi đến SĐT/email đăng nhập, nhấn Tiếp theo.

 • Từ lần đăng nhập sau, có thể sử dụng đồng thời SĐT/Email để đăng nhập.

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận