1. Trang chủ
  2. Bổ sung chức năng nộp thuế từ tờ khai đã nộp

Bổ sung chức năng nộp thuế từ tờ khai đã nộp

1. Nội dung

Cho phép nộp thuế từ tờ khai đã nộp.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản Beta 5 mtax: Chương trình chưa đáp ứng tính năng nộp thuế từ tờ khai đã nộp.

Từ phiên bản Beta 5 mtax trở đi: Chương trình cho phép nộp thuế từ tờ khai đã nộp, Các khoản nộp trên tờ khai sẽ tự động được lấy lên giấy nộp tiền, NNT không mất công tự nhập các thông tin này.

1. Vào mục Khai thuế, tại tờ khai muốn nộp thuế nhấn biểu tượng mũi tên, nhấn Nộp thuế.

2. Chương trình tự động lấy lên thông tin các khoản nộp từ tờ khai, nhấn Tiếp theo.

3. Nhấn Ký và gửi.

Lưu ý:  Với 5 loại tờ khai : Thuế tiêu thụ đặc biệtPhí bảo vệ môi trườngThuế bảo vệ môi trường, Thuế tài nguyên, phí, lệ phí, cần chọn đúng tiểu mục khoản nộp đã thiết lập.

Cập nhật 03/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận