1. Trang chủ
  2. Cập nhật email thông báo

Cập nhật email thông báo

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật email (tương ứng với email trên màn hình thông tin sửa dụng dịch vụ) để nhận thông báo từ cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Thêm mới email.

2. Chỉnh sửa thông tin email.

 Lưu ý:

3. Xóa email nếu không còn nhu cầu nhận thông báo từ cơ quan thuế qua email đó.

 

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận