1. Trang chủ
 2. 3. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp liên quan đến quy trình, quy định?

Câu hỏi thường gặp liên quan đến quy trình, quy định?

Nội dung

Câu hỏi 1: Người nộp thuế có bắt buộc phải giao dịch thuế điện tử không?

Trả lời: Theo khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11:
“Trường hợp Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”
Như vậy, trường hợp Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin thì bắt buộc phải giao dịch thuế điện tử.

Câu hỏi 2: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (giao dịch thuế điện tử) là gì, bao gồm những thủ tục hành chính thuế nào?

Trả lời: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, bao gồm hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các hồ sơ, văn bản khác.

Câu hỏi 3: Người nộp thuế có thể giao dịch điện tử qua những hình thức nào?

Trả lời: Người nộp thuế có thể giao dịch thuế điện tử qua Cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế, tổ chức T-VAN, hoặc Ngân hàng Nộp thuế điện tử (trường hợp đăng ký Nộp thuế điện tử)

Câu hỏi 4: Tổ chức T-VAN là gì? Làm thế nào để tôi biết đâu là tổ chức T-VAN?

Trả lời: Tổ chức T-VAN là gì? Làm thế nào để tôi biết đâu là tổ chức T-VAN?

Theo Điều 1, Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
“Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi là tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) là người trung gian theo quy định của Luật giao dịch điện tử và được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cung cấp dịch vụ đại diện (một phần hoặc toàn bộ) cho Người nộp thuế thực hiện việc gửi, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử; hỗ trợ khởi tạo, xử lý chứng từ điện tử; xác nhận việc thực hiện giao dịch điện tử giữa Người nộp thuế với cơ quan thuế”
Công ty cổ phần MISA là tổ chức T-VAN đã được Tổng cục thuế cấp phép. Xem danh sách các tổ chức T-VAN tại đây.

Câu hỏi 5: Ngân hàng Nộp thuế điện tử là gì? Có những ngân hàng Nộp thuế điện tử nào?

Trả lời: Ngân hàng Nộp thuế điện tử là Ngân hàng thương mại đã kết nối dịch vụ Nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế. Xem danh sách tại đây .

Câu hỏi 6: Đối tượng nào được phép Nộp thuế điện tử?

Trả lời: Để thực hiện Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 2. Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế
  Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 3. Có tài khoản tại một trong những Ngân hàng thương mại triển khai Nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế.

Câu hỏi 7: Người nộp thuế có được phép Khai thuế điện tử nhưng nộp thuế bằng hồ sơ giấy hay không?

Trả lời: Theo khoản 2, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
“Người nộp thuế đã thực hiện Khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi khoản 1, Điều 1 Thông tư này bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp Điều 9 Thông tư này.”
Theo khoản 1, Điều 9, Thông tư 110/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
“Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Người nộp thuế thì Người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố. Trường hợp không khắc phục được thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
“Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, Người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn Người nộp thuế tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.”
Như vậy, trừ trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Người nộp thuế gặp lỗi sự cố không khắc phục được, nếu Người nộp thuế đã đăng ký Khai thuế điện tử thì bắt buộc phải Nộp thuế điện tử.

Câu hỏi 8: Khi đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, Người nộp thuế có bắt buộc đăng ký Số tài khoản và tên chủ tài khoản không?

Trả lời: Không bắt buộc. Khi đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, Người nộp thuế chỉ cần đăng ký Ngân hàng Nộp thuế điện tử. Khi đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử trực tiếp tại Ngân hàng, Ngân hàng sẽ hỗ trợ đăng ký số tài khoản cho Người nộp thuế.

Câu hỏi 9: Trường hợp đăng ký nhiều tài khản ngân hàng để thực hiện Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế có bắt buộc phải đăng ký tại cùng một ngân hàng không?

Trả lời: Hiện nay cơ quan thuế không có quy định bắt buộc về việc Người nộp thuế phải đăng ký tài khoản tại một ngân hàng hay nhiều ngân hàng. Do đó, trường hợp Người nộp thuế có nhu cầu sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế có thể đăng ký nhiều tài khoản của cùng một ngân hàng hoặc của nhiều ngân hàng khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng. Trước khi đăng ký, Người nộp thuế cần tham khảo từng ngân hàng tương ứng.

Câu hỏi 10: Người nộp thuế đăng kí Nộp thuế điện tử với thông tin sai thực tế của Người nộp thuế thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Có 2 trường hợp đăng kí sai thông tin như sau:

 • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế hoặc qua tổ chức T-VAN, nếu Người nộp thuế đăng ký nhầm Ngân hàng thì Người nộp thuế cần gửi Công văn đề nghị Hủy đến chi nhánh ngân hàng gần nhất. Sau khi nhận được công văn, Ngân hàng sẽ từ chối đăng ký sử dụng dịch vụ của Người nộp thuế để Người nộp thuế đăng ký lại.
 • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trực tiếp tại Ngân hàng, nếu Người nộp thuế đăng ký sai thông tin thì Người nộp thuế cần liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.

Câu hỏi 11: Người nộp thuế muốn thay đổi Ngân hàng Nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?

Trả lời: Để thay đổi Ngân hàng Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký bổ sung Ngân hàng Nộp thuế điện tử mới. Để đăng ký bổ sung, Người nộp thuế cần đăng ký bổ sung qua Cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế hoặc tổ chức T-VAN, đồng thời đăng ký trực tiếp với Ngân hàng Nộp thuế điện tử mới.
 • Bước 2: Đăng ký ngừng Ngân hàng Nộp thuế điện tử cũ. Để đăng ký ngừng ngân hàng, Người nộp thuế chỉ cần đăng ký ngừng qua Cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế hoặc tổ chức T-VAN, không cần đăng ký với Ngân hàng.

Câu hỏi 12: Người nộp thuế muốn thay đổi Thông tin liên hệ, Chứng thư số Nộp thuế điện tử thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Để thay đổi Thông tin liên hệ, Chứng thư số Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế cần Đăng ký thay đổi thông tin tương ứng qua Cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế hoặc tổ chức T-VAN.
Trường hợp đăng ký thay đổi thành công, cơ quan thuế và Ngân hàng Nộp thuế điện tử sẽ gửi thông báo thay đổi thành công cho Người nộp thuế và Người nộp thuế có thể bắt đầu sử dụng thông tin liên hệ, chứng thư số mới để Nộp thuế điện tử.

Câu hỏi 13: Hồ sơ thuế điện tử được nộp bằng định dạng gì?

Trả lời: Để thay đổi Thông tin liên hệ, Chứng thư số Nộp thuế điện tử, Người nộp thuế cần Đăng ký thay đổi thông tin tương ứng qua Cổng thuế điện tử của Tổng cục thuế hoặc tổ chức T-VAN.
Trường hợp đăng ký thay đổi thành công, cơ quan thuế và Ngân hàng Nộp thuế điện tử sẽ gửi thông báo thay đổi thành công cho Người nộp thuế và Người nộp thuế có thể bắt đầu sử dụng thông tin liên hệ, chứng thư số mới để Nộp thuế điện tử.

Câu hỏi 14: Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử?

Trả lời: Theo điểm 4 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC thì thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau:

 1. Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho Người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN
 2. Đối với hồ sơ Khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ Khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho Người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN
 3. Đối với chứng từ Nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ Nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho Người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN
 4. Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho Người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Câu hỏi 15: Giấy nộp tiền thành công có bao nhiêu chữ ký số? Của những đơn vị nào?

Trả lời: Đối với Nộp thuế điện tử qua Tổng cục thuế, Giấy nộp tiền thành công có 3 chữ ký số:

 • Chữ ký của Người nộp thuế;
 • Chữ ký của Tổng cục thuế;
 • Chữ ký của Ngân hàng Nộp thuế điện tử.

Đối với Nộp thuế điện tử qua T-VAN, Giấy nộp tiền thành công có 4 chữ ký số:

 • Chữ ký của Người nộp thuế;
 • Chữ ký của T-VAN
 • Chữ ký của Tổng cục thuế;
 • Chữ ký của Ngân hàng Nộp thuế điện tử.

Câu hỏi 16: Thời điểm xác nhận Nộp thuế điện tử?

Trả lời: Theo điểm 4 Thông tư 66/2019/TT-BTC và Thông tư số 84/2016/TT-BTC thì thời điểm Nộp thuế điện tử được xác định như sau:
“Ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài Khoản của Người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ Nộp thuế điện tử”

Câu hỏi 17: Sau khi Người nộp thuế đã đăng ký ngừng dịch vụ thuế điện tử trên trang Tổng cục thuế và đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử của tổ chức T-VAN thì có được phép sử dụng tài khoản thuế điện tử của Tổng cục thuế để khai, nộp thuế nữa không?

Trả lời: Sau khi Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử của tổ chức T-VAN thì sẽ không được phép sử dụng tài khoản thuế điện tử của Tổng cục thuế cho dịch vụ đã đăng ký trên T-VAN nữa. Trường hợp Người nộp thuế chỉ đăng ký khai thuế qua tổ chức T-VAN thì vẫn được phép sử dụng tài khoản thuế điện tử của Tổng cục thuế để nộp thuế và ngược lại.
Trường hợp Người nộp thuế không sử dụng tài khoản được cấp trên trang thuế điện tử của Tổng cục thuế để kê khai và nộp thuế thì vẫn được phép sử dụng tài khoản này để tra cứu thông tin Người nộp thuế, nghĩa vụ thuế và các hồ sơ thuế đã nộp.

 

 

Cập nhật 01/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan