1. Trang chủ
  2. Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua T-VAN

Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua T-VAN

Trường hợp 1: Đăng ký dịch vụ Khai thuế

Xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Đăng ký dịch vụ Nộp thuế.

Xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 3: Đăng ký cả dịch vụ Khai thuế và Nộp thuế

Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?