1. Trang chủ
 2. Đăng ký dịch vụ Nộp thuế

Đăng ký dịch vụ Nộp thuế

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép Người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế và được ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử cũ. Thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế qua Tvan MISA như sau:

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế qua TVAN MISA với Cơ quan thuế.

 • Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, chọn Nộp thuế.

 • Hoặc nhấn Dịch vụ T-VAN MISA, nhấn Đăng ký ngay, chọn Nộp thuế.

1. Đăng ký chứng thư số.

 • Cần cắm USB vào máy tính sau đó nhấn Chọn chứng thư số để chọn chứng thư số sử dụng.

Lưu ý:

2. Đăng ký tài khoản ngân hàng.

 • Nhấn biểu tượng Mũi tên, chọn ngân hàng trên danh sách.
 • Khai báo thông tin tài khoản, nhấn Tiếp tục.

3. Đăng ký thông tin liên hệ.

 • Bắt buộc phải đăng ký thông tin liên hệ chính.
 • Thông tin liên hệ bổ sung: là thông tin đăng ký thêm để nhận thông báo từ cơ quan thuế (không bắt buộc và không giới hạn số lượng đăng ký)
 • Cơ quan thuế sẽ gửi các thông báo cho đơn vị đồng thời qua Thông tin liên hệ chính và Thông tin liên hệ bổ sung (nếu có).

4. Ký số lên tờ khai.

 • Để phục vụ cho việc ký số, đơn vị phải cài đặt công cụ MISA KYSO (nếu chưa cài) và cắm USB token vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
 • Kiểm tra lại thông tin trên tờ khai, nhấn Ký và gửi.

5. Theo dõi kết quả đăng ký dịch vụ với TCT.

 • Theo dõi qua email: Sau 15 phút kể từ khi nộp tờ khai đăng ký dịch vụ Nộp thuế, NNT sẽ nhận được email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận việc đăng ký khai thuế qua T-Van MISA.

 • Theo dõi trên phần mềm:
  • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử với ngân hàng.

1. Đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử với ngân hàng

Để hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ, NNT phải đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng (Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng muốn đăng ký dịch vụ nộp thuế để được hướng dẫn thực hiện)

2. Theo dõi kết quả đăng ký dịch vụ với ngân hàng.

 • Theo dõi qua email: NNT sẽ nhận email thông báo kết quả đăng ký thành công/thất bại ngay sau khi thực hiện đăng ký dịch vụ với ngân hàng.
 • Theo dõi trên phần mềm:
  • Theo dõi tại mục Dịch vụ T-VAN MISA\Lịch sử đăng ký dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Hoặc theo dõi tại mục Thông báo từ CQT. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?