1. Trang chủ
 2. Gợi ý tờ khai đăng ký khi đăng ký tờ khai nộp qua mạng

Gợi ý tờ khai đăng ký khi đăng ký tờ khai nộp qua mạng

1. Nội dung

Chương trình bổ sung tiện ích gợi ý tờ khai cần đăng ký khi đăng ký tờ khai nộp qua mạng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản beta 6 mtax (phát hành ngày 04/02/2021): Chương trình bổ sung tiện ích gợi ý tờ khai cần đăng ký khi đăng ký tờ khai nộp qua mạng.

Nếu NSD đăng ký tờ khai nộp qua mạng lần đầu tiên (danh sách tờ khai đăng ký chưa có tờ khai nào), chương trình hiển thị như sau:

 • Tích chọn các tờ khai cần đăng ký nộp, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Xem các loại thuế mà doanh nghiệp phải kê khai và nộp tại đây.

 • Trả lời các câu hỏi theo gợi ý của chương trình.
  • Chọn phương pháp kê khai thuế GTGT của đơn vị. Xem hướng dẫn xác định phương pháp khai thuế GTGT tại đây.
  • Chọn kỳ kê khai thuế tại đơn vị. Xem hướng dẫn xác định nộp tờ khai theo tháng hay quý tại đây.
  • Nếu đơn vị không phát sinh thuế vãng lai tích chọn Không. Xem chi tiết về thuế vãng lai và đối tượng áp dụng tại đây.
 • Nhấn Tiếp theo.

 • Chương trình hiển thị danh sách tờ khai cần đăng ký nộp qua mạng dựa trên thông tin vừa cung cấp, nhấn Ký và gửi.

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận