1. Trang chủ
  2. Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

1. Nội dung

Cho phép Khách hàng xác nhận và xem lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA mTax làm căn cứ xác định trách nhiệm, quyền hạn giữa MISA và Khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Xác nhận thỏa thuận sau khi mua phần mềm

1. Đăng nhập vào MISA mTax

2. Thực hiện các bước bắt đầu sử dụng.

Trường hợp 2: Xác nhận khi có phiên bản mới của thỏa thuận sử dụng

1. Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

2. Có thể nhấn Xem đầy đủ nội dung thỏa thuận để xem lại toàn bộ thỏa thuận (nếu cần).

3. Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm.

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể tra cứu lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi đã tắt màn hình xác nhận thỏa thuận.

    • Nhấn vào biểu tượng người dùng bên trên tay phải màn hình.
    • Chọn Thỏa thuận sử dụng.
    • Kéo xuống dưới cùng chọn Lịch sử xác nhận.

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận