1. Trang chủ
 2. 1. Bắt đầu sử dụng
 3. Bắt đầu sử dụng phần mềm MISA mTax

Bắt đầu sử dụng phần mềm MISA mTax

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA mTax.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Khi đăng nhập lần đầu tiên sau khi mua mới phần mềm, nhấn Bắt đầu sử dụng.

1. Cập nhật thông tin NTT

Các thông tin khai báo ở đây sẽ tự động lấy lên các tờ khai lập trực tiếp trên MISA mTax, giúp Kế toán không mất công khai báo lại và đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các tờ khai.

 • Chương trình tự động lấy lên thông tin NNT theo thông tin khai báo khi đặt mua phần mềm.

Lưu ý: Mã chương của NNT được cấp khi đăng ký kinh doanh. Chương trình đã tự động lấy mã chương theo thông tin từ Tổng cục thuế. Khuyến nghị NNT không thay đổi thông tin này để lập giấy nộp tiền được chính xác. Trường hợp cần thay đổi, Người nộp thuế nên kiểm tra lại thông tin mã chương với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại địa chỉ: tracuunnt.gdt.gov.vn

 • Kiểm tra lại các thông tin.
 • Nếu các thông tin đã chính xác, nhấn Tiếp theo.

 • Chương trình tự động lấy lên thông tin email, số điện thoại và Thông tin Người đại diện pháp luật.
 • Kiểm tra lại các thông tin.
 • Nếu các thông tin đã chính xác, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Khi có thay đổi, cần cập nhật lại thông tin người nộp thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Tải công cụ MISA KYSO.

 • Nhấn Tải về MISA KYSO.
 • Xem hướng dẫn tại đây.

3. Xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

 • Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.
 • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

4. Đăng ký dịch vụ thuế điện tử qua TVAN-MISA.

 • Chọn dịch vụ thuế điện tử đơn vị đã từng sử dụng hoặc chưa từng sử dụng.

Trường hợp 1: Nếu chưa từng sử dụng dịch vụ thuế điện tử nào.
 • Nhấn Đăng ký ngay, để đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua TVAN-MISA.

Trường hợp 2: Nếu đã từng sử dụng dịch vụ thuế điện tử của đơn vị khác.

Bước 1: Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ thuế điện tử của đơn vị khác.

Bước 2: Đăng ký sử dung dịch vụ của MISA.

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?