1. Trang chủ
  2. Thiết lập email nhận thông báo từ hệ thống

Thiết lập email nhận thông báo từ hệ thống

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập email để nhận được thông báo khi: Hệ thống của tổng cục thuế hoặc hệ thống của MISA nâng cấp, bảo trì, trước thời hạn khai thuế 02 ngày mà vẫn chưa nộp tờ khai thành công.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tích chọn nội dung cần nhận email thông báo theo nhu cầu của từng người dùng.

Ví dụ:

    • Kế toán trực tiếp khai, nộp thuế thì cần nhận email thông báo nhắc nhở tờ khai đến hạn nộp=> Tích chọn: Nhắc nhở tờ khai đến hạn nộp.
    • Giám đốc có nhu cầu nhận email thông báo khi hệ thống của TCT hoặc hệ thống MISA mTax nâng cấp bảo trì để điều phối tốt công tác kê khai thuế ở đơn vị => Tích chọn Thông báo từ MISA.
    • Nếu không có nhu cầu nhận email thông báo của nội dung nào thì bỏ tích chọn nội dung đó.

3. Hệ thống sẽ gửi email thông báo qua email khai báo khi đăng ký dịch vụ Tvan MISA và email cập nhật tại mục Email nhận thông báo.

 

Cập nhật 12/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận